ตำแหน่งงานว่าง
ตรวจสอบสถานะใบสมัคร
ชื่อตำแหน่ง ประจำสำนักงาน เปิดรับวันที่ ถึงวันที่ จำนวนที่รับ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและการตลาด (Admin) หาดใหญ่ (HDY) 18/01/2020 00:00:00 01/05/2020 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานประจำฝ่ายขายเครดิต หาดใหญ่ (HDY) 18/01/2020 00:00:00 01/05/2020 00:00:00 1 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด หาดใหญ่ (HDY) 27/03/2020 00:00:00 27/03/2020 00:00:00 4 สมัคร | รายละเอียด
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด(พนักงานขับรถ) หาดใหญ่ (HDY) 06/02/2020 00:00:00 31/12/2020 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บัญชี หาดใหญ่ (HDY) 14/03/2020 00:00:00 31/05/2020 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน (สุราษฎร์ธานี) สุราษฎร์ธานี (SRT) 10/12/2019 00:00:00 29/02/2020 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายและการตลาด (Admin URT) สุราษฎร์ธานี (SRT) 11/11/2019 00:00:00 30/11/2019 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สุราษฎร์ธานี-อันดามัน) สุราษฎร์ธานี (SRT) 09/07/2019 00:00:00 09/07/2019 00:00:00 3 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไชค์ (ประจำศูนย์อันดามัน) อันดามัน (AND) 25/03/2020 00:00:00 31/08/2020 00:00:00 1 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไชค์ (ประจำศูนย์สุราษฎร์) สุราษฎร์ธานี (SRT) 25/03/2020 00:00:00 31/12/2020 00:00:00 4 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานจัดส่งสินค้า หาดใหญ่ (HDY) 06/02/2020 00:00:00 31/12/2020 00:00:00 2 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขับรถ 6 ล้อ นครศรีธรรมราช (NST) 14/01/2020 00:00:00 31/01/2020 00:00:00 3 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด นครศรีธรรมราช (NST) 15/11/2019 00:00:00 30/11/2019 00:00:00 1 สมัคร | รายละเอียด
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่) - สำรอง หาดใหญ่ (HDY) 06/02/2020 00:00:00 31/12/2020 00:00:00 1 สมัคร | รายละเอียด
Programmer หาดใหญ่ (HDY) 14/02/2020 00:00:00 31/05/2020 00:00:00 1 สมัคร | รายละเอียด