พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 5 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการช่วยขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเหลือพนักงานขายในการขึ้น-ลงสินค้า รวมถึงการจัดสินค้าภายในร้านค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (สำนักงานใหญ่) 18-11-2021

จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า

วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 5 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (สำนักงานสุราษฎร์ธานี-อันดามัน-นครศรีธรรมราช) 18-11-2021
 • รับผิดชอบในการนำสินค้าของบริษัท ไปเสนอขายให้กับร้านค้าในเขตพื้นที่ต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนดให้
 • รับผิดชอบในเรื่องของการเก็บเงิน ดูแลรักษาสินค้าประจำหน่วยรถที่ตนเองรับผิดชอบ
 • การตรวจติดตามการส่งสินค้า รวมทั้งประสานงานเข้าไปเก็บสินค้าคืนจากร้านค้า
 • รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้า ในเขตการขายที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 5 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (นครศรีธรรมราช) 18-11-2021
 • จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 28-02-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์ (สุราษฎร์ธานี , นครศรีธรรมราช) 04-01-2022
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด
 • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคและรักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดร้านค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 4 ตำแหน่ง
พนักงานจัดส่งสินค้า (เด็กติดรถ) สำนักงานใหญ่ 05-10-2022
 • ยกของ
 • จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 08-12-2022
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยพนักงานขายหน่วยรถเงินสด (4ล้อ) สุราษฎร์ฯ/นครศรีฯ/อันดามัน 16-12-2022
 • รับผิดชอบในการช่วยขับรถให้กับพนักงานขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
 • ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ช่วยเหลือพนักงานขายในการขึ้น-ลงสินค้า รวมถึงการจัดสินค้าภายในร้านค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานคลังสินค้า (ตรัง) 21-12-2022
 • จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 07-01-2023 ถึง 28-02-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานจัดส่งสินค้า (เด็กติดรถ) สำนักงานสุราษฎร์ฯ/นครศรีธรรมราช 09-01-2023
 • ยกของ
 • จัดเรียงสินค้าขึ้นรถขนส่งและจัดส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลรักษาสินค้าไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหายระหว่างการขนย้าย
วันที่เปิดรับสมัคร 31-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขับรถ 6 ล้อ (สำนักงานใหญ่) 16-01-2023
 • ขับรถบรรทุก 6 ล้อ ให้แก่พนักงานขาย ภายในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา
 • ดูแลรักษารถเบื้องต้นให้พร้อมใช้งานสม่ำเสมอ
 • ลงของให้กับร้านค้าตามออเดอร์ที่พนักงานขายได้รับ
วันที่เปิดรับสมัคร 16-01-2023 ถึง 28-02-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 27-01-2023
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 27-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง (สำนักงานสุราษฎร์ธานี) 27-01-2023
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมของฝ่ายขนส่ง
 • จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการประจำวัน รวมทั้งเอกสารการขนส่งอื่นๆ
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
วันที่เปิดรับสมัคร 27-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์-เลย์ (จ.พัทลุง) 27-01-2023
 • -นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ จ.พัทลุง
 • -จดออเดอร์ตามร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • -ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • -จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 27-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์-เลย์ (จ.ตรัง) 27-01-2023
 • -นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่ จ.ตรัง
 • -จดออเดอร์ตามร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • -ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • -จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 27-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง
พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซค์-เลย์ (จ.สตูล) 27-01-2023
 • นำเสนอขายสินค้าในเขตพื้นที่  จ.สตูล
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 • ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และ เพิ่มฐานลูกค้าใหม่
 • จัดทำรายงานการขาย และแผนที่ลูกค้า
วันที่เปิดรับสมัคร 27-01-2023 ถึง 31-03-2023 จำนวน 2 ตำแหน่ง