ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (สำนักงานสุราษฎร์ธานี)
วันที่เริ่ม
24-08-2023
ถึงวันที่
15-12-2023
จำนวนที่รับ
2
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา(ยินดีรับนักเรียนหรือนักศึกษาจบใหม่)
 • สำหรับวุฒิ ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือได้รับการยกเว้น
 • หากมีประสบการณ์ในงาน Sales Admin และรู้การใช้ระบบ EXPRESS ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี พร้อมที่จะเรียนรู้งาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
รายละเอียดงาน
 • รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแลทีม Sales 
 • รับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
 • ติดตามสถานะของร้านค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าใจและปฎิบัตงานตามที่ลูกค้าต้องการ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขายประจำวัน สรุปรายงานการขายสินค้าประจำเดือน 
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการพนักงาน
 • เงินเดือนประจำ
 • สวัสดิการอาหารกลางวันรายเดือน
 • โบนัส+ปรับเงินเดือนประจำปีตามผลประกอบการ
 • ประกันสังคม
 • ลาพักร้อนตามอายุงาน
 • สวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สุราษฎร์ธานี
ลักษณะงาน
รายเดือน
เงินเดือน
ไม่ระบุ
ติดต่อ
สำนักงานสุราษฎร์ธานี 088-3980009
ประจำสำนักงาน
สำนักงานสุราษฎร์ธานี
ประจำแผนก
แผนกประสานงานขาย
วันที่ประกาศ
08-12-2022